Politika privatnosti

Lu Kafe VB doo ceni Vašu privatnost


Lu Kafe VB doo ceni Vašu privatnost i posebno vodimo računa o bezbednosti Vaših podataka o ličnosti. Upravo iz tih razloga ovom Politikom privatnosti na transparentan i lako razumljiv način želimo da Vas informišemo o prikupljanju, upotrebi, prirodi i obimu obrade Vaših ličnih podataka od strane Lu Kafe VB doo, koja se nalazi u položaju rukovaoca Vaših podatka o ličnosti (u nastavku „Lu Kafe VB doo “ ili „mi“ ).
Ovde se nalaze informacije o svim podacima koje prikupljamo o Vama, prilikom različitih vidova saradnje, posebno podaci koje prikupljamo kada pristupite našoj internet stranici www.lucaffe.rs, kada odlučite da kupujete online naše proizvode.
Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas kao fizičko lice. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu Vaših ličnih podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), u daljem tekstu ,,Zakon”).
U slučaju da naš sajt sadrži likove ka drugim internet stranicama, molimo Vas da se adekvatno upoznate sa politikama privatnosti koje se nalaze na tim internet stranicama i načinom na koji ta lica obrađuju podatke o Vama. Imajte u vidu da Lu Kafe VB doo nema nikakvu kontrolu nad sadržajem drugih internet stranica, te zbog toga ne možemo biti odgovorni za zaštitu Vaše privatnosti kada posećujete druge sajtove.

1.Na koji način prikupljamo Vaše lične podatke i po kom pravnom osnovu?
2.Koje podatke prikupljamo od Vas?
3.Kupovina/porudžbina u Lu Kafe VB doo prodavnici/web sajtu
4.Reklamacije
5.Kontaktiranje sa Lu Kafe VB doo – različite vrste upita (kontakt e mailom, telefonom, putem društvenih mreža)
6.Društvene mreže
7.Ko ima pristup Vašim podacima?
8.Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

 

 1. Na koji način prikupljamo Vaše lične podatke i po kom pravnom osnovu?

Sve informacije koje prikupljamo dobijamo direktno od Vas, kada naručite određene proizvode ili usluge, popunite određeni formular.
Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao strogo poverljive, a Lu Kafe VB doo i/ili naši pouzdani partneri ih čuvaju na adekvatan način.
U skladu sa važećim zakonodavstvom, koje reguliše zaštitu ličnih podataka, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke po sledećim pravnim osnovima:

 • kada nam je obrada Vaših ličnih podataka potrebna za zaključenje i ispunjenje ugovora kome pristupate;
 • kada nam je obrada Vaših ličnih podataka potrebna za ispunjenje određenih zakonskih obaveza (ovde spadaju naročito podaci koje čuvamo zbog poreskih obaveza);
 • kada za obradu Vaših podataka imamo legitiman interes, osim ukoliko su nad tim interesima pretežniji Vaši interesi ili osnovna prava i slobode;
 • kada ste nam za obradu Vaših ličnih podataka dali saglasnost za određenu svrhu obrade, pri čemu u svakom trenutku imate pravo da datu saglasnost povučete;

Obavezno je dostavljanje samo onih ličnih podataka koje prikupljamo za ispunjenje određenih zakonskih obaveza.
Dostavljanje ličnih podataka po svim ostalim pravnim osnovima je dobrovoljno, ali napominjemo da ukoliko nam uskratite ove podatke, u određenim situacijama možda nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo određene usluge (kao što je na primer dostava proizvoda na kućnu adresu ili slanje newsletter-a preko e-mail adrese).
Napominjemo da se svi navedeni pravni osnovi primenjuju u zavisnosti od svrhe za koju prikupljamo Vaše podatake, a o čemu ćemo Vas obavestiti u svakom konkretnom slučaju. Više o svrsi i vrsti podataka koje prikupljamo možete pogledati u odeljku „Koje podatake prikupljamo od Vas?“

 

 1. Koje podatke prikupljamo od Vas?

Lu Kafe VB doo prikuplja nekoliko kategorija ličnih podataka, a u zavisnosti od konkretnog zahteva korisnika/kupaca.

 

 1. Kupovina/porudžbina u Lu Kafe VB doo web prodavnici.

Kada obavite kupovinu u Lu Kafe VB doo prodavnici, putem web sajta, u zavisnosti od slučaja, od Vas se može tražiti da ostavite određene podatke o ličnosti koji su neophodni za kreiranje porudžbine ili realizaciji isporuke, naplate i prijema robe.

U slučaju kupovine u Lu Kafe VB doo prodavnici za isporuku robe na kućnu adresu potrebni su nam sledeći podaci:

– ime i prezime;
– broj telefona;
– adresa (grad, ulica i broj, poštanski broj, broj stana i sprat)
– vaša e-mail adresa.

Podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo radi upravljanja i praćenja porudžbina, komunikacije sa Vama, kao i postupanju u slučaju prigovora ili opomene.
Kako bismo se postarali da proizvodi koje kupite od nas budu dostavljeni na tačnu adresu, Vaše podatke delimo sa našim eksternim partnerima, a u cilju pružanja odgovarajućih usluga (npr. Vaše ime, adresa isporuke). Više o našim partnerima pogledajte u odeljku „Ko ima pristup Vašim podacima?“

 

 1. Reklamacije

Lu Kafe VB doo je dužan po osnovu Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS 62/2014) da kupcima obezbedi mogućnost ulaganja reklamacija na kupljene proizvode.
U tom slučaju, prilikom ulaganja reklamacije od Vas kao kupca možemo da uzmemo podatke o imenu i prezimenu, broju telefona, e-mail adresi i/ili kućnoj adresi, ukoliko je potrebno slanje robe.
Podatke prikupljenje na ovaj način koristimo isključivo radi rešavanja i odgovaranja na Vaše reklamacije.

 

 1. Kontaktiranje sa Lu Kafe VB doo – različite vrste upita (kontakt e mailom, telefonom, putem društvenih mreža)

U zavisnosti od načina na koji ste stupili u kontakt sa nama, kao i vrste upita možemo da prikupljamo Vaše podatke o imenu, prezimenu, broju telefona, adresi e-pošte, kao i ostale informacije koje ste razmenili sa nama, a koje su u vezi sa Vašim upitom.
Možete da nas kontaktirate i kada želite da obavite kupovinu putem telefona. U tom slučaju obrađujemo Vaše podatke, kako je to navedeno u odeljku 2.1. ove Politike Privatnosti.

 

 1. Društvene mreže

Podatke na društvenim mrežama velikim delom obrađuje sam operater, i na taj deo Lu Kafe VB doo ima ograničen uticaj.
Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka.
Podatke prikupljene na društvenim mrežama obrađujemo u svrhu informisanja potrošača o aktuelnim promocijama i ponudama, a u cilju interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima.
Podake prikupljene na društvenim mrežama na osnovu pristanka kao što su komentari, video snimci, slike, lajkovi, objavljuje operater. Partizan ove podatke ne deli sa trećim licima i zadržava pravo brisanja nezakonitih sadržaja, komentara mržnje, eksplicitnog sadržaja i podataka koji predstavljaju krivično delo.
Sa operaterom društvene mreže delom postoji odnos u skladu sa čl. 45 Zakona (zajednička odgovornost):
Za metode web praćenja koje operater platforme društvene mreže omogućava, operater i mi smo zajednički odgovorni. Web praćenje (webtracking) može pritom da usledi i nezavisno od toga da li ste na platformu društvene mreže prijavljeni ili registrovani. Kao što smo već napomenuli, nažalost samo ograničeno možemo da utičemo na metode web praćenja operatera, na primer ne možemo da ih isključimo.
Pravni osnov za metode web praćenja je legitiman interes, koji se sastoji u tome da se platforma društvene mreže i konkretna fan stranica (fan-page) optimizuju.

 

 1. Ko ima pristup Vašim podacima?

Lu Kafe VB doo je od izuzetne važnosti zaštita Vaših podataka o ličnosti, upravo zbog toga vodimo računa da Vaši podaci o ličnosti ne budu ustupljeni neovlašćenim licima. Unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo oni sektori, odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, a kojima je u opisu posla obrada podataka o ličnosti.
Pored naših zaposlenih, u cilju pružanja određenih usluga, Vaše podatke možemo da ustupimo trećim licima – našim partnerima koji pružaju usluge u ime Partizana (npr. Kurirska služba, Služba reklamacija, IT partneri koji se bave održavanjem našeg web sajta).
U svim ovim slučajevima naš odnos sa eksternim parterima i način zaštite i postupanja sa Vašim podacima o ličnosti obezbedili smo ugovorima u skladu sa Zakonom.
Vaše podatke ne iznosimo van teritorije Republike Srbije.

 

 1. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Lične podatke čuvamo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje gore navedenih svrha. Pri tome, vodimo računa o zakonskim obavezama čuvanja podataka o ličnosti.
U slučaju kreiranja profila na našem sajtu ili prikupljanja podatka po osnovu saglasnosti, podaci o ličnosti će se obrađivati sve do brisanja korisničkog profila odnosno povlačenja date saglasnosti. Pri čemu opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu saglasnosti pre opoziva.
Podatke, prikupljene na osnovu saglasnosti, obrisaćemo i pre povlačenja saglasnosti, ako je ostvarena svrha za koju smo prikupljali podatke.
Kada je osnov prikupljanja podataka zaključenje i izvršenje ugovora, podatke o realizovanim kupovinama i kupcima čuvamo koliko je to predviđeno poreskim propisima i propisima koji regulišu ugovor o prodaji. (npr. podaci o uloženim reklamacijama se čuvaju koliko je to propisano Zakonom o zaštiti potrošača).
Nakon isteka predviđenih rokova, odnosno nakon povlačenja saglasnosti, ukoliko se podaci obrađuju po tom osnovu, svi podaci o kupcima će biti depersonalizovani odnosno obrisani ili uništeni.